En period av förändring är här. Trenden är entydig, det verkliga genom-brottet för Inter-netbaserad handel sker nu. Dock inte som man tidigare trodde i första hand som handel möt slutkund utan mellan företag, business-to-business. Nätet är inte längre enbart

Dagens Industri 2000-11-21
Ny IT-jätte brädar svenska konkurrenter De svenska IT-bolagen inom affärssystem får konkurrens av en ny stor nordisk jätte när Danmarks IT-stjärnor Navision och Damgaard går samman.
Damgaards aktie-

AVK - En analys av verksamhetens upplevelsevärden, dess kultur - som kan utföras av medarbetarna själva - skapar nyfikenhet och engagemang för dess utveckling. Med hjälp av det nya ekonomiska språket skapas förutsättningar för dialog, kreativitet och konsensus om nuläge, vision och vägen till denna. Nödvändiga åtgärder förankras då bättre, beslutskvaliteten höjs och genomförandet effektiviseras.

KG - Den ökade fokuseringen på mjuka kapitalvärden och arbetet i såväl den fysiska som den virtuella världen ställer krav på att bättre kunna gestalta och kommunicera identitet, verksamhet och attraktivitet. Kulturgestaltning - konst, föremål, estetik och kulturaktivitet - blir mer väsentliga i arbetet med att kommunicera verksamheters historia, nutid och framtid.


MIAC - Management by IT, Art and Culture

MIAC är en HRM produkt utvecklad i samarbete med Bottomline och bygger på idéerna om kulturvärdena i ett företag som lanserats av Björn Molin.

Björn Molin har studerat vid Handelshögskolan i Stockholm samt University of Wisconsin. Han har arbetat med marknadsföring, företagsledning och styrelser under 25 år som en av grundarna av managementföretaget Consultus. Björn Molin har skrivit böcker som "Aktivt styrelsearbete", "Chef för utveckling och förändring" och "Tankar på väg mot framtiden".