En period av förändring är här. Trenden är entydig, det verkliga genom-brottet för Inter-netbaserad handel sker nu. Dock inte som man tidigare trodde i första hand som handel möt slutkund utan mellan företag, business-to-business. Nätet är inte längre enbart

Dagens Industri 2000-11-21
Ny IT-jätte brädar svenska konkurrenter De svenska IT-bolagen inom affärssystem får konkurrens av en ny stor nordisk jätte när Danmarks IT-stjärnor Navision och Damgaard går samman.
Damgaards aktie-

Vi på PrimeNet AB arbetar efter nätverkstanken.

Vi har ett antal fasta delar i vårt nätverk som gör det möjligt för oss att kraftig bredda vår kompetens och erbjuda våra kunder precis vad deras situation kräver.
Vi har några nyckelspelare och fyller på laget vid behov.

Våra nyckelspelare är:

VD & CTO
Kim Molin
CLO & Projektledare
Stefan Johansson
 
C Lab programmerare
Ingvar von Schoultz
C Spets programmerare
Bertil Wennergren