En period av förändring är här. Trenden är entydig, det verkliga genom-brottet för Inter-netbaserad handel sker nu. Dock inte som man tidigare trodde i första hand som handel möt slutkund utan mellan företag, business-to-business. Nätet är inte längre enbart

Dagens Industri 2000-11-21
Ny IT-jätte brädar svenska konkurrenter De svenska IT-bolagen inom affärssystem får konkurrens av en ny stor nordisk jätte när Danmarks IT-stjärnor Navision och Damgaard går samman.
Damgaards aktie-

 
Den kompetens som finns samlad i vårt nätverk är bland annat ett stort antal språk vilket gör oss relativt internationaliserade;

Till exempel Svenska, Engelska, Spanska, Franska, Tyska, Katalanska, Holländska och Esperanto.

Gällande programmeringsspråk och certifieringar finns följande kompetenser inom vårt nätverk;

Certifieringar:
Microsoft Certified Solution Developer, MCSD
MCP i Visual Basic 5.0
MCP i Microsoft Windows Operating Systems and Services Architecture I
MCP i Microsoft Windows Operating Systems and Services Architecture II
MCP i Microsoft SQL Server 6.5

Datormiljö:
PC och i viss mån Mac.

Operativsystem:
Win2000 WinNT, Win95, Win3x, DOS, Unix, Linux, Amiga.

Språk:
SQL, Pascal, Smalltalk, Visual Basic 4.0 - 6.0, VBA, Delphi 1.0 - 4.0, C, C++, MTS, COM/DCOM, GSP, J-script, JavaScript, VBScript, ColdFusion, Perl, Java, HTML, DHTML, XHTML, XML, CSS, XSLT, Assembler (80X86, 8051, 68000, 6502).

Verktyg/miljöer:
ASP, CGI , MS Access, Visual Source Safe, InterDev, Adobe Photoshop, Adobe Pagemaker, Adobe Illustrator, Quark Xpress, UltraEdit, HTMLKit, Tidy, HomeSite, Dreamweaver, Director, Flash, Power Point.